Ricard Díaz Mallofré

 • Psicoterapeuta clínic
 • Llicenciat en Infermeria. BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING EUROPEAN UNIVERSITY
 • Coach: entrenador de desenvolupament personal
 • Consultor Clínic i Assessor Clínic
 • Director de programes d’humanització per a empreses
 • Fundador de la Asociación Española de Enfermería Clínica
 • President de l’Associació Temps. Voluntariat per a l’acompanyament a la mort i al dol

Des de la década de 1990 fins a principis de la del 2000, la meva feina ha estat enfocada en:

La investigació i realització de projectes sobre temes relacionats amb l’àmbit hospitalari, centrats principalment en la infermeria (gestió, perspectives laborals, impacte de las pèrdues i del dol en la població, suport emocional, gestió de la feina).

Les activitats formatives vinculades entre d’altres amb la relació d’ajuda, la mort i els processos de dol, la gestió de l’estrès, la resolució de conflictes, la gestió de les emocions, la psicogenealogia, la interpretació dels somnis, la PNL, la teràpia Gestalt i salut, el lideratge i les tècniques de treball grupal.

Les empreses i sectors d’influència, duent a terme els meus serveis com a gestor-director, docent, mediador, col·laborador coach, assessor clínic, consultor clínic i psicoterapeuta en:

 • Hospitals, complexes sanitaris, centros sanitaris (tant del sector públic com del privat)
 • Escoles Universitàries
 • Ajuntaments, associacions, etc.

L’àmbit internacional amb el projecte PASSVEN d’atenció sanitària a Veneçuela (d’agost a setembre del 2003). Com a consultor vaig realizar un estudi clínic i humanístic per la posada en funcionament de l’Hospital Madre Rafols a la ciutat de Maracaibo.

El mes de gener de 2005 es crea l’empresa DIBRIT S.L., que té com a fonament i objectius generals la formació i la psicoteràpia en totes les vessants clíniques i d’especificitat terapèutica.

El mes de setembre de 2013 soc cofundador de l’Associació Temps dedicada a:

 • Oferir suport, ajuda i acompanyament emocional, tant a les persones que es troben en un procés final de vida com a les seves famílies.
 • Crear itineraris formatius específics que capacitin al voluntariat per a donar respostes a les necessitats reals de les persones que es preparen per morir.
 • Col·laborar amb la comunitat educativa a les escoles públiques, concertades o privades a través del programa “Pedagogia del dol a les escoles”.

En aquesta associació he exercit de president, de formador i voluntari fins el mes de desembre de 2020, data en què es va dissoldre la societat.

Al llarg de la meva trajectòria he impartit cursos en diferents àmbits: sanitari, educació i pedagogia, social, direcció i gestió de projectes i equips humans.

A partir del 2020 creo la marca Prosperitas, que té com a objectiu d’avançar i reafirmar-nos en allò que ens proposem i tenir la capacitat d’avaluar i redirigir el nostre propòsit amb la finalitat d’actualitzar-lo i generar la millor versió de la nostra projecció.

Prosperitas elabora programes d’orientació, assessorament, ajuda i suport a totes aquelles persones que de forma individual o col·lectiva necessiten una millora en les aptituds i actituds amb la finalitat d’aconseguir l’excel·lència personal i professional.

Prosperitas proposa activitats formatives i terapèutiques i grupals que desnvolupin i habilitin els nostres propis processos evolutius. Al mateix temps que fomenta que cadascú tingui la capacitat d’autoconeixement i pugui optimitzar els seus propis recursos per a crear estats de benestar.

Demanar una cita amb Ricard Díaz

Cursos impartits per Ricard Díaz

Cursos impartits durant l’any 2021 que es poden consultar també a www.prosperitas.es

La consciència sobre els processos del morir i la pèrdua. Aprendre a viure. Durada: 80 hores.

En aquest espai ens plantegem donar les eines necessàries per a poder gestionar els processos de dol pels qual passem en molts moments de la nostra vida, d’una forma conscient i sana.

El despertar maduratiu personal. Durada: 40 hores.

Per poder relacionar-nos amb llibertat cap a l’altre és necessari saber compartir els principals valors, que fa que ens sentim estimats i capaços d’avançar en el nostre projecte de vida, sense sentir que estem cometent un acte d’egoisme.

Aprenentatge per a la vida. Durada: 40 hores

Conèixer com ens expressem, com sentim, com ens reconeixem i com ens posicionem a la vida ens ajuda a connectar amb la nostra part interna. Aquesta connexió ens proporciona energia vital per tenir la capacitat de viure la vida amb plenitud i compartir-la amb els altres.

Abordatge sistèmic en situacions inesperades. Durada: 4 hores

La preocupació per la pròpia salut i de la les altres persones en qualsevol context de la nostra vida ens porta a proposar una formació en relació a les noves situacions que vivim: com podem reconèixer que ens passa i com ho gestionem tenint en compte el nostre entorn.

Pedagogia del dol a les escoles: Durada: 6 hores

Proposem una nova mirada a la mort i al dol des d’una una visió holística, alhora que cal integrar les pèrdues com a processos naturals de la vida i que ens aporten una oportunitat per a la maduració personal. 

És un programa transversal d’acompanyament al dol a l’escola, dissenyat per ampliar el coneixement sobre la mort, les pèrdues i el dol en entorns socioeducatius. Va dirigit a professors, educadors, orientadors, pedagogs, psicòlegs, administratius i totes les persones que la direcció del centre cregui oportunes.

En aquests moments no hi ha cursos per mostrar